Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, iż:

 

1. Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PaMaLuk Polska. ul.Legionów 115B/1 L-6 81-472 Gdynia. NIP: 5931108156

 

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z Działu Sprzedaży.

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

A. wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną (tj. realizacja zamówienia) na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

B. zawarcie umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

C. obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w którym podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes PaMaLuk Polska, polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

D. oferowanie Państwu produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, w którym podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes PaMaLuk Polska, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego .

E. analiza i statystyka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w którym podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes PaMaLuk Polska, polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków dalszego rozwoju;

 

4. Udostępnianie danych osobowych:

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: biuro rachunkowe, kancelaria prawnicza, firmy kurierskie.

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

6. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów przetwarzane będą do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 

7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

A. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

B. przenoszenia danych;

C. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

D. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

E. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

F. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

A. realizacji zamówień na podstawie zakupu w sklepie w domenie www.pamaluk.com ,zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;

B. opracowania i przekazania oferty produktów.

regulamin-zakupow%20Pamaluk%201_1_1.jpg